Představenstvo Stavebního bytového družstva Svatopluk vyzývá všechny členy družstva, kteří tak ještě neučinili, aby se přihlásili o výplatu vyrovnání z konkurzní podstaty. 17.08.2018

Žádost o vyplacení zálohy z částečného konkurzního vyrovnání

Formuláře ke stažení: 05.08.2013
uplatnění nároku poškozeného - Ing. Fabinger
plná moc
Aktuální nabídka bytů 02.11.2000
Přinášíme momentální nabídku bytů, buď dostavěných nebo s výhledem na rychlou výstavbu.
Nové domy před kolaudací 14.09.2000
Některé z dokončovaných domů ještě nebyly přiděleny.
Jak stavíme?
Přes všechny útoky stavba pokračuje a klienti družstva se postupně nastěhovávají. Podívejte se, v jakém stavu družstvo objekty převzalo a v jakém stavu jsou nyní.
Berte na nás ohled!
Petice podvedených klientů H-Systému sdružených v SBD Svatopluk. Lze ji podepsat také v kanceláři družstva v úředních hodinách.
V této zemi by se mělo bydlet, ne se soudit!
Petice osob, které nejsou členy SBD Svatopluk. Lze ji podepsat také v kanceláři družstva v úředních hodinách.
Kauza H-Systém - příběh politického klientelismu
Jak je možné, že se tři roky po pádu H-systému nedaří vyřešit nároky těch, kterým dluží peníze nebo nepostavené domy? Mají klienti H-systému šanci, že uvidí nějakou část z vložených prostředků? Kdo získá nemalý majetek, který po H-systému zbyl? Jaké síly určují průběh konkurzu a v čí prospěch?