Maják a další věřitelé

Vedle SBD Svatopluk existují ještě další sdružení bývalých klientů H-Systému, z nichž nejviditelnější je zřejmě OS Maják. Níže uvedené dokumenty a články se týkají činnosti těchto sdružení a jednání, která s nimi SBD Svatopluk vede.

JUDr. Hana Marvanová porušila slib daný klientům 23.10.2000
Na jednání mezi sdruženími klientů JUDr. Hana Marvanová oficiálně přislíbila, že podpoří návrh na rozšíření VV o další zástupce klientů. Tento návrh padl a JUDr. Hana Marvanová svůj slib nesplnila a nepodpořila jej.
Urgence zaslaná OS Maják 09.10.2000
Otevřený dopis SBD Svatopluk a SBD Merkur Občanskému sdružení Maják 03.10.2000
Je nutno co nejdříve založit společný subjekt k odkupu pohledávek...
Výzva členům sdružení Maják 1.9.2000
Pracovní jednání Svatopluk - Merkur - Maják 15.8.2000
Zápis ze společné schůzky zástupců bývalých klientů H-Systému 10.8.2000
Došlo k setkání zástupců SBD Svatopluk, SBD Merkur a OS Maják. Možná bude přelomem ve vzájemných vztazích...? Přinášíme také komentář účastníka.
Zápis z jednání vedení SBD Svatopluk a OS Maják
Únor 2000, po jednání s ministrem Baštou.
Zápis z jednání vedení SBD Svatopluk a OS Maják
Prosinec 1999.
Dokumenty k jednáním vedeným s OS Maják
Prosinec 1999.
Soukromý dopis členům Majáku
"Nejde mi to na rozum... "
Dopis členů OS Maják předsedovi vlády
V dopise lze nalézt i ostré útoky na SBD Svatopluk.